Regulamin wypożyczalni sprzętu kajakarskiego

 

 1. Wypożyczanie sprzętu odbywa się na zasadach odpłatności zgodnie z cennikiem oraz informacjami przedstawionymi na stronie: http://kajakwstolicy.pl/.
 2. Klient korzystający z wypożyczalni nie bierze udziału w spływie kajakowym zorganizowanym przez kajakwstolicy.pl. Wypożyczalnia jedynie udostępnia i dostarcza zamówiony sprzęt. Spływy są organizowane we własnym zakresie przez uczestników i na własną odpowiedzialność.
 3. W celu wypożyczenia sprzętu należy dokonać przedpłaty zgodnie z informacjami udzielonymi pod nr + 48 511 535 444 lub z adresu biuro@kajakwstolicy.pl.
 4. Wypożyczalnia może nie wydać sprzętu osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. Wypożyczenie sprzętu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 6. Wypożyczający zobowiązany jest do sprawdzenia stanu wypożyczanego sprzętu pod względem jakościowym, ilościowym oraz przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt. Podstawowym wyposażeniem każdego sprzętu pływającego są kamizelki asekuracyjne, których wypożyczający musi używać zgodnie z ich przeznaczeniem i ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
 7. Wypożyczający udostępnia również wodoszczelne pokrowce na telefon i dokumenty.
 8. Sprzęt zwracany do wypożyczalni powinien być w stanie umożliwiającym ponowne wypożyczenie.
 9. Odbiór i zwrot sprzętu odbywa się w miejscu ustalonym wspólnie przez Wypożyczającego i Wypożyczalnię. W przypadku oznaczenia konkretnego dnia odbioru, bez wcześniejszego podania godziny, doba wypożyczenia kończy się o godzinie 19.00. Za spóźnienie Wypożyczającego (bez uprzedzenia Wypożyczalni), Wypożyczalnia może naliczyć dodatkową opłatę w wysokości 20 złotych od każdego wypożyczonego kajaka za każdą godzinę spóźnienia.
 10. Istnieje możliwość odwołania rezerwacji wypożyczenia sprzętu z powodu warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykorzystanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. W takim przypadku Wypożyczalnia zwróci przedpłatę w ciągu 14 dni po potrąceniu kosztów operacyjnych w wysokości 5 złotych.
 11. Za sprzęt niezwrócony w terminie Wypożyczalnia może pobrać dodatkową opłatę w wysokości 100% dobowej ceny wypożyczenia.
 12. Osoby nieletnie mogą płynąć pod opieką osób pełnoletnich, które ponoszą pełną odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i ewentualne szkody.
 13. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zachowanie się uczestników na spływie, a w szczególności za szkody wobec osób trzecich.
 14. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków, utraty zdrowia lub śmierci uczestników spływów.
 15. Osoby naruszające regulamin wypożyczalni będą zobowiązane do zakończenia pływania wypożyczonym sprzętem niezależnie od czasu przebywania na wodzie bez prawa zwrotu pieniędzy.
 16. Wypożyczający zobowiązany jest do stosowania się do poleceń wydawanych przez Wypożyczalnie oraz służb do tego uprawnionych.
 17. Za zgubienie, kradzież oraz zniszczenia nieodwracalne sprzętu wypożyczający zwraca jego równowartość w wysokości 100% ceny rynkowej bez względu na stopień jego zamortyzowania.
 18. Wszystkie sprawy sporne w pierwszej kolejności będą rozwiązywane polubownie. W przypadku braku porozumienia, sprawy sporne będzie rozstrzygał sąd właściwy dla Wypożyczalni.